Kontakt

Etická linka

Na níže uvedený kontakt nám můžete oznámit podezření či zjištění neetického, nekorektního, protiprávního či jiného jednání, které by mohlo být v rozporu s Etickým kodexem skupiny KAPRAIN.

etickalinka@kaprain.cz

Pro podporu udržení etických standardů podnikání přijalo vedení skupiny KAPRAIN systémová opatření, která tvoří nedílnou součást programu Corporate Compliance.

Dokumenty ke stažení: