Investiční skupina Kaprain mění své vedení. Novým výkonným ředitelem se stává Marcel Dostal a provozním ředitelem Jan Kolací