KAPRAIN se zapojil do pokusu o záchranu slovenských chemických závodů Fortischem