Skupina KAPRAIN vykročila k zisku stoprocentního podílu ve Spolchemii