Skupina KAPRAIN získá gumárenskou společnost Rubena Náchod